Mareco Luce - zahradne svietidla, parkove poulicne svietidla

Referencie - plastové výrobky do celého sveta

Sortiment naších výrobkov sa využíva v doprave, stavebníctve, automobilovom, potravinárskom a elektrotechnickom priemysle, ďalej vyrábame prvky svietidiel a celé svietidlá značky MARECO LUCE, časť výroby tvoria rôzne potreby pre domácnosť

Automotive:
VOSLOH DRÁŽDNÍ TCHNIKA,CZ
ŽPSV, CZ
OFFICINA, IT
VVED, CZ
BAIMEX TRADE, SK
ÚVAR, CZ

Stavebníctvo:
ŽELBET, CZ
GJW PRAHA, CZ
INŽINIERSKE STAVBY, SK

Potravinársky priemysel:
EURO'CRYOR, AT

Elektrotechnika:
KOMPLEX, SK
EMTEST, SK

Ostatné sektory:
SNICO, SK
FRANKE SLOVAKIA, SK
METALCOM, CZ
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, SK
FINERGIA, SK
ASC OFICE, SK
ATTACK, SK

Osvetlenie:
MARECOLUCE, IT
AMI, SK
ZPA BRNO, CZ
VERNERS, LV
SU-MA, PL
S.C. ELBA, R
ITAL MODAL LUCE, BG
FUMAGALLI, IT
AYSIGI, TR
PETRIDIS LIGHTING, GR
LUSIANNTA ARTICOS DE ILUMINACAO, P
ARCOLUX, CS
GAMMA VOX, HU
HOLUX LIGHTING SYST., HU
LUXAN, PL
ZAPAL, PL

...späť