Mareco Luce - zahradne svietidla, parkove poulicne svietidla

Železnice

Hmoždinky do betónu

M16

Hmoždinky do betónu s metrickým závitom M16

Výpočtová nosnosť pre jednu skrutku v ťahu v smere pozdĺžnej osi:
ČSN 02 1101
M16 - 28 kN

Odolnosť- nosnosť polyamidových vložiek pri namáhaní ťahom v smere osi:
podľa ČSN 73 2576

Požadovaná odolnosť - nosnosť:
M16 - 37,75 kN

Skutočná priemerná odolnosť - nosnosť:
v betóne B170: M16 - 53,58 kN
v betóne B250: M16 - 84,58 kN
Skutočná minimálna odolnosť - nosnosť:
v betóne B170: M16 - 45,00 kN
v betóne B250: M16 - 72,00 kN