Mareco Luce - zahradne svietidla, parkove poulicne svietidla

Železnice

Hmoždinky do betónu

M24

Hmoždinky do betónu s metrickým závitom M24

Výpočtová nosnosť pre jednu skrutku v ťahu v smere pozdĺžnej osi:
ČSN 02 1101
M24 - 64 kN